GuidePedia

0
Σχετική εικόνα

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά*, 
Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

''Έρχεται λοιπόν ο Χριστός προς το βάπτισμα, αφ'ενός μεν από υπακοή προς αυτόν που απέστειλε τον Ιωάννη, όπως είπε και ο ίδιος '' διότι έτσι πρέπει να εκλπηρώσουμε όλους τους νόμους'', αφ'ετέρου δε για την φανέρωσι του και επί πλέον για ν'αρχίση την σωτηριώδη καθοδήγησι και να διαβεβαιώση τους οπαδούς του που βαπτίζονται, όπως αυτός υπέδειξε και προσέταξε, ότι δίδεται άγιο Πνεύμα, και για να καταστήση το βάπτισμα δι'αυτού καθαρτικό φάρμακο των μολυσμάτων που έχουν ενσταλαχθή μέσα μας από εμπαθή γέννησι και διαβίωσι. Διότι, αν και ο ίδιος δεν εχρειάζονταν κάθαρσι ούτε ως άνθρωπος, αφού εγεννήθηκε από αμόλυντη Παρθένο κι'έζησε έξω από κάθε αμαρτία, αλλά επειδή εγεννήθηκε για μας, για μας και καθαρίζεται.

Βαπτίζεται λοιπόν από τον Ιωάννη και καθώς ανέβαινε από τα ύδατα, του ανοίγονται οι ουρανοί κι'ακούεται από εκεί φωνή του Πατρός ''ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα'', και σαν περιστερά κατεβαίνει επάνω του το Πνεύμα του Θεού ο οποίος δεικνύει στους παρόντας τον μαρτυρούμενο από άνω. Έτσι εκείνος μεν φανερώνεται ότι είναι αληθινός Υιός, φανερώνεται ο Πατήρ στους ουρανούς ότι είναι αληθινός Πατήρ, φανερώνεται δε και το Πνεύμα το άγιο ότι προέρχεται κατά την ύπαρξι από τον Πατέρα, αναπαύεται δε στον γνήσιο Υιό του Πατρός· εγκαθίσταται στο ύδωρ του βαπτίσματος η χάρις αυτού και του Πατρός του και του Πνεύματος· ώστε, προσφυομένη έπειτα στους βαπτιζομένους κατά το παράδειγμα του, τους αναγεννά θείως, τους ανακαινίζει και τους αναπλάττει μυστικώς, σε τρόπο που να μην είναι πλέον από τον παλαιό Αδάμ για να έλκουν από εκεί την κατάρα, αλλά να έχουν την γέννησι από τον νέο Αδάμ για να έχουν από εδώ την ευλογία, να μη είναι πλέον τέκνα σαρκός, αλλά τέκνα Θεού, τα οποία δεν εγεννήθηκαν από αίματα ούτε από θέλημα σαρκός ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού.''
______________________________________________________________________________________
*''Περί της κατά σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Οικονομίας και των δι'αυτής κεχαρισμένων τοις ως αληθώς εις αυτόν πιστεύουσι''

Ομιλία ΙΣΤ'(16) Ε.Π.Ε τόμος 9 σελ. 443-447

Δημοσίευση σχολίου

 
Top