GuidePedia

0
imverias.blogspot.gr
«Εσί δέ τρες διαφοραί ψεύδους· στιν  ψευδόμενος κατά διάνοιαν καί στιν ν λόγ ψευδόμενος καί στιν  ες ατόν τόν βίον ατο ψευδόμενος»   (ββΔωροθέου, Περί Ψεύδους, ΕΠΕ «Φιλοκαλία», τ. 12). 


πάρχουν τρες γενικοί τρόποι γιά νά λέμε ψέματα καί νά εμαστε ψευδόμενοι, γράφει  ββς Δωρόθεος.

α.  πρτος τρόπος εναι νά ψεύδεται κάποιος κατά διάνοια. Χαρακτηριστικό ατς τς καταστάσεως εναι  πόνοια καί  καχυποψία. Ατός πού χει καχυποψίες, άν δε κάποιον νά μιλε μέ ναν λλο, ποπτεύεται πώς μιλον γι' ατόν. άν διακόψουν τήν μιλία, ποψιάζεται πώς διέκοψαν γι' ατόν. καχυποψία, πού εναι μία μορφή ψεύδους, τόν κάνει νά μή λέγει τίποτε τόληθινό, λλά νά κατασκευάζει λο ποθέσεις. Τά ποτελέσματα τς περιπτώσεως ατς εναι περιέργειες, κρυφακούσματα, καταλαλιές, κατακρίσεις καί μαλώματα.

β.  δεύτερος τρόπος εναι νά ψευδόμαστε μέ τόν λόγο. νας πού εναι ψεύτης στά λόγια, προσπαθε νά δικαιολογήσει τίς μαρτίες του, τά πάθη του προσπαθε νά πιτύχει το σκοπο του μέ ψέματα. Τροποποιε τίς κατηγορίες ες βάρος του μέ ψέματα. Λέγει ψέματα γιά νά κπληρωθον ο πιθυμίες του. Ψεύδεται γιά νά ντυπωσιάσει, νά ποφύγει πολλές καταστάσεις  γιά νά κερδίσει χρήματα καί γαθά. Ατός πού λέγει ψέματα στά λόγια του, φτάνει στό σημεο νά μήν τόν πιστεύουν ο λλοι, στω καί ν λέγει λήθεια.

γ.  τρίτος τρόπος εναι ταν ψεύδεται κάποιος μέ τόν βίο του. λλη εναι πραγματική ζωή πού κάνει καί λλη δείχνει νά κάνει. Εναι σωτος, λλάμφανίζεται γκρατής. Εναι πλεονέκτης καί μφανίζεται λεήμονας καί μιλ μέ θέρμη γιά τήν λεημοσύνη. Εναι περήφανος καί θαυμάζει τήν ταπεινοφροσύνη. Προβάλλει τήν ρετή  γιά νά σκεπάσει τόν αυτό του  γιά νά τόν θαυμάζουν ο λλοι. «Οτος οκ στιν πλος νθρωπος, λλά διπλος». Εναι διπλοπρόσωπος.  κατάσταση τς ποκρισίας συνδέεται στενά μέ τό ψεδος, καί μάλιστα μερικές φορές  ποκρισία καί τό ψεδος ταυτίζονται.

Τό πάθος το ψεύδους λους μας χει κουμπήσει. λλος ψεύδεται πειδήποσκοπε στό συμφέρον του, λλος γιά τήν καλοπέρασή του, λλος γιά τήνκανοποίηση τς φιληδονίας του, λλος γιά νά προξενήσει γέλιο καί ετραπελία,λλος γιά νά πιβουλευτε τόν δελφό του καί νά τόν κακοποιήσει· πάρχουν πολλοί λόγοι γιά νά πε κάποιος ψέματα.

Τό ψέμα μως, πως μέ εκολία θριαμβεύει, τσι καί μέ εκολία καταρρέει. Μπορε κάποιος νά λέγει να σωρό λόγια πού μέσα σέ ατά κρύβεται μέ πιμέλεια τό ψέμα, στό τέλος μως δέν πιτυγχάνει τίποτε. Πολλές φορές λέμε ψέματα γιά νά πικρατήσουμε, λλά τελικά τά δια μας τά ψέματα μς κθέτουν καί μς ρεζιλεύουν.

Κατά κανόνα σοι λέμε ψέματα ποδίδουμε στούς λλους τά λαττώματα τά δικά μας, πως κριβς κάνουν καί ο νήθικες γυνακες, πού κατηγορον τίς τίμιες πό φόβο μήν τυχόν μιλήσουν. πίσης, γινόμαστε διαίτερα φορτικοί στούς λλους  κόμη καί βίαιοι. Ατό φαίνεται καθαρά στήν περίπτωση τς καχυποψίας. ποιος δηλαδή χει πόνοιες καί καχυποψία, βασανίζει τούςλλους. νας σύζυγος πού ποψιάζεται τήν σύντροφό του, τήν βασανίζει, τήν βρίζει, τήν ξουθενώνει καί τήν κακοποιε. Συμβαίνουν λα ατά, πειδή στό μυαλό του χει πλάσει ψευδες εκόνες  χει καταλήξει σέ ψευδ συμπεράσματα.

κόμη πάρχει καί  μυθομανής. Λέγει ψέματα χωρίς νά ξυπηρετον σέ τίποτε. Νομίζει τι τόν καταδιώκουν, προφυλλάσσεται πό λλους χωρίς λόγο κ. μυθομανής μπορε νά προκαλέσει στούς λλους σχημες καταστάσεις καίνδέχεται ξ ατίας του, νά ποδίδονται σέ νθρώπους θώους κατηγορίεςντελς νυπόστατες καί μή πραγματικές.  μυθομανία εναι να εδος διαστροφς. 

Ατό τό φοβερότατο πάθος, τό ποο δέν θεωρομε σπουδαο, φο μάλιστα βρίσκουμε καί δικαιολογίες πώς τάχα λέμε ψέματα γιά καλό, γιά νά προστατεύσουμε τούς λλους, γιά νά σώσουμε μία οκογένεια, γιά νά προλάβουμε τυχόν μεγαλύτερες καταστροφές, φείλουμε νά τό πολεμήσουμε.σοι συνηθίσαμε νά λέμε ψέματα, δέν σεβόμαστε οτε τόν αυτό μας οτε τούςλλους καί πολλές φορές τό πάθος ατό μς κθέτει στά μάτια τν λλων, λλά προπαντός μς στερε τήν ελογία το Θεο

 Ἰωὴλ Φραγκάκος (Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας)

Δημοσίευση σχολίου

 
Top