GuidePedia

0
Γράφει ὁ Δρ. Κωνταντῖνος Βαρδάκας

"Το αἷμα νερὸ δὲν γίνεται"

Φαίνεται ὅτι ἔκανε πράξη τὴν ἀπειλὴ τοῦ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός, Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν καὶ ἔκλεισε τὴν πλατφόρμα τοῦ Twitter, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ τοῦρκοι χρῆστες νὰ μὴν ἔχουν -ὅπως καταγγέλλουν- πρόσβαση στὸ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης. «Τώρα ἔχουμε καὶ ἐντολὴ ἀπὸ τὸ δικαστήριο. Ξεριζώνουμε τὸ Twitter. Δὲν μὲ νοιάζει τί λέει ἡ διεθνὴς κοινότητα. Ὅλοι θὰ γίνουν μάρτυρες τῆς δύναμης τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας», εἶπε ὁ Ἐρντογᾶν κατὰ τὴ διάρκεια ὁμιλίας του στὴν Προῦσα χθές, δέκα ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς κρίσιμες δημοτικὲς ἐκλογές (ethnos.gr)
Παρασκευὴ 21 Μαρτίου 2014: Καὶ τώρα Ρετζὲπ τί θὰ κάνεις πού θὰ "τιτιβίζουν" μόνον στὰ δικά σου  αὐτιὰ  ὅλες οἱ ταλαιπωρημένες ψυχὲς τῆς  πάλαι ποτὲ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας; Πῶς  μεγαλούργησε  αὐτή; 500 οἰκογένειες ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Μογγολίας ἔφεραν μαζί τους τὰ πιὸ ἔξυπνα "πολιτιστικὰ καὶ κοινωνικὰ" ἐργαλεῖα ποὺ δὲν γνώριζε μέχρι τότε ἡ ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα: Παιδομάζωμα- Γενιτσαρισμὸς- Ἐξισλαμισμὸς- Ἐξανδραποδισμὸς- Γενοκτονίες. 

Ἤδη  ἡ ἐφαρμοσμένη δαιμονικὴ μεθοδεία τους ἄρχισε πολὺ....
πρὶν τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἱστορικὰ περίπου ἐφαρμόσθηκε στοὺς χρόνους τῆς ἅλωσης τῆς συμβασιλεύουσας Θεσσαλονίκης.
Κατά τὸν Απ. Βακαλόπουλο τὸ παιδομάζωμα ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται συστηματικὰ λίγο πρὶν τὸ 1430 ἐπι Μουρὰτ Β΄ ἐνῶ ἐνωρίτερα ἴσως ἐφαρμοζόταν σποραδικά. Τὰ "ἔξυπνα αὐτὰ ἐργαλεία"   χρησιμοποιήθηκαν  κλιμακωτὰ καὶ μεθοδικὰ συνεργούντων καὶ τῶν "φίλων" μας Λατίνων ποὺ ἀπὸ τὴν "πολλὴ ἀγάπη" ποὺ εἶχαν γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους Ἀνατολικοὺς "αἱρετικούς" ὅπως μᾶς κατονόμαζαν προετοίμασαν τὴν πτώση τῆς χιλιόχρονης Αὐτοκρατορίας. Αὐτὰ τὰ ἐργαλεῖα τὰ ἐπικαιροποιοῦσε ἡ Τουρκία ἱστορικὰ  κάθε λίγο καὶ λιγάκι σὲ ὅλες τὶς ἐθνικὲς ἐκκαθαρίσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ-Ὀρθόδοξου στοιχείου μέχρι καὶ αὐτῆς τῆς Κύπρου.

Μάλιστα σήμερα δημοσιογραφικὲς πηγὲς κάνουν λόγο γιὰ ἕνα παρόμοιο "πολιτισμικό" εργαλειο ποὺ χρησιμοποιεῖται εὐρέως γιὰ δικούς τους  γεωπολιτικοὺς σκοποὺς στὰ ἀνατολικὰ σύνορά μας καὶ εἶναι ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου τῶν μουσουλμανικῶν μεταναστευτικῶν μαζῶν  τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς ποὺ καταφτάνουν στὴν μικρὴ Ἑλλάδα.ὁλημερίς.

"Αγαπάει ὁ ΘΕΟΣ τὸν κλέπτη, ἀγαπᾶ καὶ τὸν νοικοκύρη".
Γιατί ὅσο θὰ αὐξάνονται οἱ μετανάστες στὴν Ἑλλάδα τόσο θὰ αὐξάνονται καὶ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ στὴν Τουρκία. Καὶ φυσικὰ μιλᾶμε γιὰ Ὀρθόδοξους –Κρυπτοχριστιανούς. Σήμερα οἱ κρυπτοχριστιανοὶ  δὲν "συγκρατούνται" με τίποτε καὶ δὲν φοβοῦνται,  "δένονται"  μάλιστα καὶ πνευματικὰ   μὲ τὰ μέσα  κοινωνικῆς δικτύωσης βλ. twitter.

Πρὸ διετίας εὑρισκόμενος σὲ νησὶ τοῦ Αἰγαίου βρέθηκα σὲ κατάστημα ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν. Ἡ συζήτηση περιεστράφηκε γύρω ἀπὸ τὴν σημερινὴ οἰκονομικὴ κρίση. Ἀντὶ νὰ εἰσπράξω κλίμα ἀπαγοήτευσης ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ καταστήματος, ἔμεινα μὲ τὸ στόμα ἀνοικτὸ ὅταν  ὁ ἴδιος εὐχαριστοῦσε τὸν Θεὸ γιὰ τὸν "θρησκευτικὸ τουρισμὸ ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Τουρκία".

Ὅταν τοῦ ζήτησα διευκρινίσεις μου εἶπε: 
Νὰ εἶναι καλὰ οἱ Τοῦρκοι-ἀδελφοί μας ποὺ ἔρχονται καὶ ἀγοράζουν τὰ βαπτιστικὰ  καὶ τοὺς Σταυρούς τους. Καὶ  συνέχισε…

- Ἂν πᾶς στὰ μεγάλα προσκυνήματα τοῦ νησιοῦ θὰ τοὺς δεῖς μὲ περισσὴ εὐλάβεια νὰ τὰ ἐπισκέπτονται.
Ἡ σημερινὴ καθημερινὴ πραγματικότητα στὴν Τουρκία δείχνει βασικὸ ἔλλειμα δημοκρατίας. Τί νὰ φοβᾶται ἄραγε ὁ Ἐρντογάν; Τοὺς ἀντιπάλους του ἢ τὰ ἄπλυτα πού βγῆκαν στὸ YouTube; Αὐτὸ ποὺ κυρίως φοβᾶται εἶναι ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ μεγαλοιδεατισμοῦ τῆς ἀναβίωσης τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὄνειρο ποὺ τὸ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ παραμυθιάζει κυρίως τὶς μάζες ποὺ στεροῦνται μορφωτικοῦ ἐπιπέδου. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἑξαγγέλει τὴν λειτουργία πάλι τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σὰν τζαμί!
Αὐτὰ τὰ ὄνειρά του ὅμως  προσκρούουν πάνω στὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κρυπτοχριστιανῶν στὴν Τουρκία ποὺ οὐσιαστικὰ ψάχνουν νὰ βροῦν "τὸ αἷμα καὶ τὶς ρίζες τους". Γι' αὐτὸ ὁ Ἐρντογάν  κλείνει ὅλα τα δίκτυα κοινωνικοῦ  ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς χώρας , μήπως γλυτώσει κάτι. Ὁ κ. Ἐρντογάν εἶναι "πολιτικὸς νοῦς" καὶ γνωρίζει πρὸς τὸ παρὸν νὰ ξεγλιστράει μέσα ἀπὸ τὶς συμπληγάδες τῆς διεθνοῦς γεωπολιτικῆς σκηνῆς χρησιμοποιώντας ὅλα τα "πρόσφορα ἐργαλεία".
Καὶ τώρα πᾶμε στὴν Ἑλληνικὴ καθημερινὴ πραγματικότητα ποὺ μὲ τὴν μεθοδευμένη προπαγάνδα τόσων ἐτῶν ἐναντίον τοῦ Ἐπίσημου Θρησκεύματος  μᾶς κατέστησε  ὁ τρόπος τοῦ λέγειν ¨κρυπτοχριστιανούς¨ μέσα στὴν πατρίδα μας.
Τελικά, κρυπτοχριστιανοὶ στὴν Τουρκία καὶ "κρυπτοχριστιανοί" στην Ἑλλάδα, μήπως δοῦμε  ἀντὶ τῆς ἀναβίωσης τῆς πάλαι ποτὲ ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας τὴν ¨ πνευματικὴ ἀναβίωση¨ μιᾶς ἄλλης ἱστορικῆς καὶ κοσμογονικῆς Αὐτοκρατορίας ποῦ τοὺς πολίτες της δὲν θὰ τοὺς ἑνώνει τὸ twitter  ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ;

ΥΓ. ὑπάρχουν  γεωπολιτικοὶ σχεδιασμοὶ ἐδῶ καὶ  χρόνια ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴν δημιουργία ἐνδιάμεσου χώρου μεταξὺ Ἀσίας καὶ Εὐρώπης. Ὅπως γίνεται ἀντιληπτὸ αὐτὰ τὰ σχέδια ἐκπονήθηκαν γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν συγκεκριμένες σκοπιμότητες καὶ μάλιστα σὲ σχέση μὲ τὶς πρόσφατες γεωπολιτικὲς ἀνατροπές. Ἐπειδὴ  τὰ think Tank διεῖδαν τὶς δυναμικὲς ποὺ ἀναπτύσσονται στὴν γείτονα χώρα θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν καταστάσεις.

Τελικὰ ὅμως  "ἐφαρμόζοντας τὰ δικά τους σχέδια θὰ γίνει τελικά το σχέδιο τοῦ ΘΕΟΥ" ὅπως ἔλεγε πρὶν τριάντα χρόνια ὁ Πνευματοκίνητος  Γέροντας Παίσιος.

Δημοσίευση σχολίου

 
Top