GuidePedia

0
orthodoxia-ellhnismos.gr
Πλησιάζει ἡ μεγάλη γιορτή μας. Ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἡ 25η Μαρτίου. Ἡ Μεγάλη διπλὴ Γιορτή, τῆς Πίστης καὶ τῆς Λευτεριᾶς μαζί. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. «Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην», λένε τὰ τροπάρια τῆς Ἐκκλησίας μας. «Ὅλη ἡ δόξα ὅλη ἡ χάρη, ἅγια μέρα ξημερώνει καὶ τὴ μνήμη σου τὸ Ἔθνος χαιρετᾶ γονατιστό», τραγουδάει ἀπὸ παλιὰ ὁ λαός μας.

Οἱ πρόγονοί μας ξεπετάχτηκαν ἀπὸ τοὺς τάφους τῆς μεγάλης αἰχμαλωσίας τῶν τετρακοσίων χρόνων καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν χάρη τῆς Παναγίας μᾶς ἀναστήθηκαν καὶ ἀποτίναξαν τὸν βέβηλο καὶ βάναυσο ζυγὸ τῶν Τούρκων καὶ τῶν Τουρκαλβανῶν καὶ ἔδωκαν ἕνα ἠχηρὸ ράπισμα στὶς μεγάλες δυνάμεις ποὺ εἰρωνεύονταν τὴν προσπάθειά μας, φοβόντουσαν τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ δὲν ἤθελαν οὐσιαστικὰ νὰ σηκώσουμε κεφάλι ἐμεῖς οἱ ραγιάδες. Μᾶς μισοῦσαν ὅλοι, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, τῶν Φιλελλήνων καὶ....
τῶν Ρώσων.

Λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 εἴχαμε πολλὰ προβλήματα. Ὁ λαὸς μας ἦταν φοβισμένος, στρατὸς δὲν ὑπῆρχε, ἡγεσία ἀνύπαρκτη. Μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στεκόταν στὰ πόδια της καὶ ἐνίσχυε τὸ λαό μας. Ἀπέξω στὴν Εὐρώπη ὑπῆρχε ἡ Ἱερὴ Συμμαχία τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ποὺ ἦταν ἐναντίον μας, καὶ βέβαια ἡ καταδυνάστευση τῶν Τούρκων. Μέχρι τὸ 1821 εἴχαμε ὅμως κάνει 145 ἐπαναστατικὰ κινήματα – κάθε 3 χρόνια στὰ 400 – ποὺ εἶχαν πνιγεῖ στὸ αἷμα. Ποτάμι οἱ θυσίες καὶ τὸ αἷμα ποὺ χυνόταν. «Ὁ τράχηλος τοῦ Ἕλληνος ὅμως ζυγὸν δὲν ὑπομένει».
Ἤμασταν σὲ κατάσταση ἐξευτελισμοῦ καὶ Μαρτυρίου. «Ὅλα τάσκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά». Τετρακόσια χρόνια ἀδικίες, φορολογίες, ἐξισλαμισμοί, παιδομαζώματα, σφαγές, πολιορκίες, δάκρυα, αἷμα καὶ ἱδρώτας. Είχαμε ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες νεκρούς, χαρέμια καὶ σκλαβοπάζαρα, καταπατήσεις περιουσιῶν. 

Η μάνα Ἐκκλησία τοῦ Λαοῦ ἔδωσε τὸ αἷμα της, τὸ πνεῦμα της καὶ τὸ χρῆμα της γιὰ τὸ λαό μας. Εἶχε 11 Πατριάρχες κρεμασμένους ἢ σφαγμένους, 100 Ἐπισκόπους, 6000 κληρικοὺς καὶ 2000 Νεομάρτυρες, 500 διδασκάλους καὶ κήρυκες γιὰ τὸ ὑπόδουλο γένος, χώρια τὰ μοναστήρια, οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ κρυφὰ σχολειά. Η κατάσταση αὐτὴ ἔκανε τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ ἅγιο Ὅρος καὶ νὰ ἀρχίσει τὶς περιοδεῖες του γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία τῶν σκλάβων Ἑλλήνων.


Ἐκεῖ ὅμως ποὺ οἱ ἄνθρωποι βρίσκονταν σὲ ἀδιέξοδο ἦρθε ἡ ἐπέμβαση καὶ ἡ εὐκαιρία τοῦ Θεοῦ. Λέγει ὁ Ἀρχιστράτηγος τοῦ Ἀγώνα μας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ ὁποῖος πραγματικὰ ἦταν ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σκλαβωμένη Ἑλλάδα: «Σὰ βροχὴ ἔπεσε σὲ ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία νὰ ἐλευθερωθοῦμε… Ἔβαλε ὁ Θεὸς τὴν ὑπογραφή Του γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς Πατρίδος μας καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω… Ὅταν πήραμε τὰ ἅρματα πρῶτα εἴπαμε ὑπὲρ Πίστεως καὶ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος… Αὐτὴ ἡ νίκη εἶναι τοῦ Σταυροῦ…».

Μέγα θαῦμα ἔγινε τότε! Οἱ λαγοὶ ἔγιναν λιοντάρια, οἱ χωρισμένοι ἑνώθηκαν, οἱ ἀσύντακτοι κλέφτες καὶ ἁρματολοὶ συντονίστηκαν καὶ ὀργανώθηκαν, οἱ ἀπόλεμοι πάλεψαν σὰν ἐμπειροπόλεμοι καὶ οἱ γυναῖκες, οἱ γέροι καὶ τὰ παιδιὰ πολέμησαν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια ἀκολουθώντας τὶς πανάρχαιες καταβολὲς καὶ συνήθειες τῆς φυλῆς μας.
Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε ὅτι ὁ Θεὸς ἀργεῖ, ἀλλὰ δὲν ξεχνᾶ. 

«Οἱ μύλοι τοῦ Θεοῦ δουλεύουν ἀργά, ἀλλὰ δουλεύουν καλά». Πράγματι ὁ Θεὸς ἔσωσε τότε τὴν Ἑλλάδα καὶ ἔκανε μέγιστο θαῦμα: μετὰ ἀπὸ 4 αἰῶνες δουλείας ἐλευθέρωσε θαυμαστά το δοῦλο γένος. Ἀνέδειξε ἄξιους ἡγέτες τοῦ στρατοῦ καὶ τοῦ πολέμου. Ἐνέπνευσε ἀνδρεία καὶ δύναμη στοὺς Ἕλληνες. Χάρισε ὁμόνοια καὶ συνεργασία στοὺς ξεσηκωμένους. Αὔξησε τὴν πίστη καὶ τὴν προσευχὴ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Δημιούργησε κύμα φιλελληνισμοῦ στὴν Εὐρώπη. Ἐνίσχυσε τὶς δομὲς τοῦ ἑλληνισμοῦ μὲ κορυφαῖο τὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία. Ἔβαλε στὴν ἄκρη ἢ ἀχρήστευσε τοὺς προδότες μὲ μοχλὸ τὸν Κολοκοτρώνη. Ἐνέσπειρε τὸν φόβο καὶ τὸν πανικὸ στοὺς ἐχθρούς. Ἀποκατάστησε τὴν Ἑλλάδα στὴν πρώτη δόξα. Διέλυσε τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἐνώνοντας τοὺς ὀρθόδοξους λαούς
.
Αὐτὸ θὰ γίνει καὶ τώρα ποὺ «οἱ ἀντικείμενοι στὴν Ἑλλάδα ἐνάντια στὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι πολλοί». Δυστυχῶς ἐμεῖς ὡς ἀχάριστοι οὔτε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους κάναμε στὸν Χριστὸ ποὺ μᾶς ἔσωσε, καὶ πρόσφατα ἑτοιμάσαμε ἕδρα μουσουλμανικῶν σπουδῶν στὴ θεολογικὴ σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης. Αἶσχος! Ἀκόμη καὶ τὸ πιὸ ἁπλὸ βαριόμαστε νὰ κάνουμε οἱ γραικύλοι: νὰ κάνουμε παρελάσεις, γιορτὲς καὶ σημαιοστολισμό. Τόσο ἀνάξιοι γίναμε!

Πρέπει ὅμως νὰ ἐμπνευσθοῦμε ἀπὸ τὸ μέγα θαῦμα τοῦ ΄21 καὶ ἀπὸ τοὺς ἥρωές του. Ἡ πίστη στὸ Θεὸ θὰ ξανανικήσει. Ἀρκεῖ νὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἀφήσει ἀκόμη καὶ μιὰ πόλη στὸ ἔλεος τῶν ἐχθρῶν, ἂν ὑπάρχουν ἔστω καὶ 10 πιστοὶ μέσα σ΄ αὐτήν. Ὁ Θεὸς κάνει ἐκδίκηση καὶ ἀποδίδει δικαιοσύνη, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ προσευχόμαστε. Ἀρκεῖ νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ὄχι μὲ τοὺς ἐχθρούς μας. Δηλαδὴ αὐτὸς ὁ Θεὸς κάλεσε τὸ λαό μας στὴν πίστη μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ἀνέδειξε ἁγίους Πατέρας καὶ Μάρτυρες τῆς Πίστεως. Φύτεψε τὸ Ἅγιο Ὅρος στὰ σπλάγχνα τῆς Μάνας Ἑλλάδος. Ἔκανε τὴν Πατρίδα μας κοιτίδα τῆς Ὀρθοδοξίας… Δὲν θὰ ἐγκαταλείψει ποτὲ αὐτὴ τὴ χώρα, ἂν βεβαίως ἐμεῖς δὲν Τὸν Ἀρνηθοῦμε καὶ δὲν Τὸν Προδώσουμε. Δηλ. πρέπει κι μεῖς νὰ κάνουμε τὸ καθῆκον μας: νὰ εἴμαστε ὀρθόδοξοι, πιστοί, καλοὶ χριστιανοὶ πάνω στὴν πράξη καὶ νὰ μὴ κοιτᾶμε τὸ ἀτομικό μας συμφέρον, ἀλλὰ τὸ κοινὸ καὶ νὰ ἔχουμε τὴν ἀπόφαση ἀκόμη καὶ τοῦ θανάτου προκειμένου νὰ ὑπερασπίσουμε τὴν πίστη καὶ τὴν πατρίδα μας.

Ὑψῶστε τὶς Σημαῖες Ἕλληνες!

Ὑψῶστε τὶς καρδιὲς Πατριῶτες!

Ὑψῶστε τὰ χέρια στὸ Θεὸ Ὀρθόδοξοι!

Ὑψῶστε τὶς φωνὲς Ἀδέλφια!

Σηκῶστε ψηλὰ τὴν Ἑλλάδα Χριστιανοί!

Δημοσίευση σχολίου

 
Top