GuidePedia

0
Εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων


Τήν 5.00 μ.μ. ὥραν τῆς Τρίτης, 12ης /25ης Μαρτίου 2014, ἔλαβε χώραν σχολική ἑορτή εἰς τήν ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
Τήν σχολικήν ἑορτήν ταύτην παρηκολούθησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου  Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου Γέροντος Σκευοφύλακος, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.
Τήν τελετήν παρηκολούθησεν ἐπίσης ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί συνεργατῶν αὐτοῦ, Ἕλληνες τῆς παροικίας  Ἱεροσολύμων, Ρωμηοί ἀραβόφωνοι τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ἱεροσολύμων, μονάζουσαι τοῦ Πατριαρχείου καί προσκυνηταί, φιλοξενούμενοι εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.
 Ἡ τελετή περιελάμβανε εἰσήγησιν τοῦ τελοῦντος χρέη Σχολάρχου φιλολόγου καί θεολόγου καθηγητοῦ, μοναχοῦ π. Νικολάου Ζέρβη, λόγῳ ἀσθενείας τοῦ Σχολάρχου ὁσιολογιωτάτου μοναχοῦ π. Φωτίου, τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ φιλολόγου καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Ζυγούρη, πατριωτικά ᾂσματα ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ φιλολόγου καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Ἀντωνιάδου, ἀπαγγελίαν ποιημάτων ὑπό τήν καθοδήγησιν τῆς φιλολόγου καθηγητρίας κ. Ἑλένης Οἰκονόμου καί δύο σύντομα θεατρικά ἔργα ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ φιλολόγου καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου Κωμοδίκη.
Τόσον εἰς τούς λόγους τῶν καθηγητῶν, ὅσον καί εἰς τό ὁπτικόν-ἀκουστικόν ὑλικόν, ὑπό τήν ἐπιμέλειαν τοῦ καθηγητοῦ κ. Σπυρίδωνος Μέξη, εἰς τάς ἀπαγγελίας ποιημάτων καί εἰς τά πατριωτικά ᾂσματα καί θεατρικά δρώμενα, ἐκτελούμενα ὑπό τῶν μαθητῶν, παρά τόν μικρόν ἀριθμόν αὐτῶν, τόν ὁποῖον εὐχόμεθα νά εὐλογήσῃ ὁ Θεός καί νά αὐξήσῃ, ἐπαρουσιάσθησαν αἱ δοκιμασίαι, τά δεινά, αἱ ἐξουδενώσεις καί ἐξοντώσεις καί ἡ ἐξέγερσις τοῦ ἔθνους ἡμῶν , ἐπί τέσσαρας αἰῶνας σκληρᾶς, ἀπηνοῦς καί στυγνῆς Τουρκικῆς δουλείας  καί οἱ ἀνδρεῖοι ἀγῶνες τῶν Πατέρων ἡμῶν κληρικῶν τε καί λαϊκῶν, Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Νικηταρᾶ, Μάρκου Μπότσαρη, Μακρυγιάννη, Παπαφλέσσα, Ἀθανασίου Διάκου μετά θυσίας τῆς ζωῆς αὐτῶν, χιλάδων θυμάτων τῶν μαχῶν καί θυμάτων ἀθῴων ἀπό τῆς κηρύξεως τῆς Ἐπαναστάσεως ὑπό τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τήν 25ην Μαρτίου 1821, ἕως καί τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ ἀνεξαρτήτου κράτους αὐτοῦ, τό 1832.
Αἰσθήματα καυχήσεως διά τούς προγόνους ἡμῶν κατέκλυσαν τάς ψυχάς τῶν παρακολουθούντων τήν ἑορτήν, ὡς καί σκέψεις καί προβληματισμοί διά τήν εὐθύνην τῶν Κυβερνητῶν τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί παντός Ἕλληνος πολίτου διά παραδειγματισμόν ἐκ τοῦ ἤθους καί τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν πατέρων ἡμῶν καί οὐχί ἐκ τῶν πολλῶν ἀμφιβόλων καί ἀδιαφανῶν προτύπων τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν τήν χώραν ἡμῶν καί τήν ἀνθρωπότητα εἰς δεινήν οἰκονομικήν κρίσιν.
Τόσον ὁ Μακαριώτατος ὅσον καί ὁ κ. Γενικός  Πρόξενος ἐπῄνεσαν τούς καθηγητάς καί μαθητάς διά τήν ἐπιτευχθεῖσαν ὑπ’ αὐτῶν ἐπιτυχίαν τῆς ἑορτῆς καί ἐζήτησαν τήν ἀφοσίωσιν αὐτῶν εἰς τάς ἀξίας τοῦ ἔθνους μας καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.
Δημοσίευση σχολίου

 
Top